Program

Na podzim 2014 jsme do ZMČ Praha 18 kandidovali s tímto programem:

Svobodní v komunální politice vychází obecně z těchto principů:

  1. Obce hospodaří zpravidla s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích za souhlasu kvalifikované většiny zastupitelů. Svobodní toto pravidlo hospodaření obcí prosazují jako analogii návrhu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu na úrovni státu.
  2. Obce vynakládají prostředky na prvním místě na veřejné statky, tj. na obecní silnice, chodníky a zajištění pořádku a čistoty v obcích.
  3. Obce zásadně nepodnikají. Obce svými aktivitami nesmí deformovat tržní prostředí.
  4. Obce ukládají přebytky běžného hospodaření zásadně konzervativně, tj. do aktiv s minimálním rizikem.
  5. V případě obecních zakázek se obce nesmějí odvolávat na obchodní tajemství a uzavřené smlouvy jsou veřejné.
  6. Svobodní podporují změny daňových zákonů tak, aby maximum peněz zůstalo v kapsách lidí, aby se omezilo přerozdělování jak na úrovni státu, tak na úrovni obcí. Přerozdělování výnosu daní občanů České republiky na úrovni Evropské unie je třeba odstranit.

Program pro svobodné Letňany:

1. Činnost radnice, finance MČ a rozpočtová politika

Odpovědné hospodaření s vyrovnanými rozpočty je základním kamenem fungující moderní městské části

2. Územní rozvoj, obecní byty, životní prostředí

Rozumný rozvoj okrajových území, žádné zahušťování výstavbou uvnitř Letňan, udržovaná zeleň

3. Doprava a bezpečnost

Letňany bezpečné pro řidiče i chodce, s uklizenými komunikacemi

4. Školství a vzdělávání

Efektivní výuka v různorodě zaměřených základních školách, spravedlivá soutěž mateřských škol

5. Kultura, sociální oblast, sport a volný čas

Za Letňany kulturní, sportovní a žijící společenským životem, volnočasovou aktivitou dětí a mládeže proti kriminalitě a drogám

6. Podpora živnostníků, podnikání a rozvoj služeb

Chceme Letňany s pestrou nabídkou služeb od živnostníků

7. Zdravotnictví

Moderní zdravotnické služby dostupné všem letňanským obyvatelům