MgA. Romana Khauerová

MgA. Romana Khauerová
  • zástupkyně ředitele a umělecká vedoucí v taneční konzervatoři
  • bez politické příslušnosti
  • 41 let

Narodila jsem se v roce 1972 v Praze, jsem vdaná a s manželem vychováváme tři děti. Nejstarší Jakub bude v září plnoletý a v říjnu půjde poprvé k volbám. Po studiu na Akademii múzických umění v Praze (obor pedagogika tance) jsem získala titul MgA. Tanci se věnuji již od mala. Ve třetím ročníku gymnázia jsem byla přijata na Konzervatoř Jaroslava Ježka (obor scénický tanec). Gymnázium jsem ukončila maturitou a taneční konzervatoř absolutoriem a titulem DiS.
Nyní pracuji jako umělecká vedoucí a zástupkyně ředitele školy na Pražské taneční konzervatoři a střední odborné škole, s.r.o.. Předtím jsem postupně spolupracovala s černým divadlem Image Evy Asterové jako tanečnice, byla jsem přijata do Bohemia baletu v AUSu jako tanečnice - sólistka, v Českém souboru písní a tanců jsem po dvou letech aktivní taneční kariéry nastoupila na místo umělecké vedoucí, dodnes vystupuji s uměleckým tělesem Chorea Bohemica v programu nazvaném Vánoce s Choreou a jako choreografka a pedagog působím v dětském folklórním souboru Šáteček.
Ve vztahu k Letňanům jsem vzhledem ke své specializaci na folklór měla možnost podílet se na vytváření a dramaturgii Pivobraní, Masopustu a Rozsvěcení vánočního stromku. Pro Letňany jsem "objevila" např. cimbálovou muziku, Pražský pouťový orchestr, hudební skupinu Timbre Music. Pracovala jsem v kulturní komisi, která akce připravovala.
K Letňanům mám vřelý vztah už od mala, protože nejdřív jsem do Letňan z Proseku mířila každou volnou chvíli za sestrou, která zde bydlela a posléze od 7. třídy ZŠ za svým dnešním manželem. Věnovat bych se chtěla především kultuře a kulturním akcím. Myslím, že pro tuto sféru mám odpovídající vzdělání, dlouholeté zkušenosti s organizováním kulturních a společenských akcí a hlavně chuť a zájem nejen obnovovat tradice, ale objevovat další možnosti zapojení obyvatel Letňan do společenského dění.

Zobrazit další kandidáty