Fórum zastupitelů - záříjové LL 2017

11. 09. 2017

Splnila – podle vašeho názoru – rezidenční vjezdová karta účel, pro který byla vydána, tedy ochranu občanů MČ Praha 18 a jejich majetku v době konání koncertů na Letišti Letňany?

Dovolte mi touto cestou přivítat z prázdnin všechny letňanské školáky a popřát jim úspěšný nový školní rok 2017/2018. Pravidelnou docházku zahájily nyní v září ve „svých“ mateřských školách též předškoláci, a to povinně. Rodiče, které své dítě v předškolním věku pěti let nepřihlásili do předškolního vzdělávání, se dopustili přestupku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu 4 souvislých hodin denně. Pokud tedy ředitel školy stanoví začátek na 9. hodinu ranní, pak dítě musí být ve školce až do 13 hodin. A to i přesto, že se třeba jedná o dítě s potravinovou alergií, které se musí stravovat doma.  Je to, podle mě, další zasahování státu do věcí, do kterých mu zasahovat nepřísluší! Svobodní jsou názoru, že rodiče (a nikoliv stát) vědí nejlépe, co je pro jejich děti nejlepší.

A nyní k navržené otázce: Pro občany s trvalým pobytem na území MČ Praha 18 je rezidenční karta naprosto zbytečná. Považuji kartu za symbol mrhání penězi daňových poplatníků a plýtvání časem letňanských úředníků. V době konání kulturních akcí na letišti mi stačil k vjezdu do Letňan občanský průkaz, a to i ve směru od frekventovaného kruhového objezdu u Proseku.