Fórum zastupitelů - záříjové LL 2016

15. 09. 2016

Domníváte se, že je grantová (dotační) politika MČ Praha 18 v oblasti kultury, sportu a sociální péče dobře nastavená?

Předně je třeba zdůraznit, že veškeré granty a dotace křiví tržní prostředí! Jsem pro jejich zrušení. Ovšem až poté, kdy stát rozhodne, jakým způsobem budou v ČR financovány sport a kultura. Sociální péči považuji za specifickou, tam dotace při správném cílení a v rozumné výši pokládám za závažnou úlohu státu. Myslím finance pro ty, kteří se do své situace dostali ne svou vinou, tedy hlavně nemocné. Sport a kultura mají svá, jiná prostředí. Celý život se pohybuji ve sportu. Proto vím, že nyní jsou, bohužel, sportovní kluby bez dotací a grantů neufinancovatelné. Ale kéž by důsledkem zrušení dotací bylo nahrazení spolků obchodními společnostmi (sport je byznys jako každý jiný) a kéž by v bankovním sektoru byly produkty pro takové společnosti na výstavbu a rekonstrukce sportovišť! Sport je důležitou a přínosnou činností v životě, nyní se každá koruna investovaná do sportu vrací v podobě dvou ušetřených korun v drogové prevenci. V Letňanech jsem grantovou politiku v roce 2007 zaváděl já, co by radní pro sport a kulturu. Do té doby zde byly spolky finančně podporovány podle „uvážení“ RMČ, bez pravidel a srovnání náročnosti provozované činnosti. Mnou navržený systém zde funguje do současnosti.