Fórum zastupitelů - únorové LL 2017

04. 02. 2017

Zajímáte se o stav a možnosti elektronické komunikace s ÚMČ Praha 18 a podporujete ji?

Popravdě řečeno v situaci, kdy vedení městské části nedokáže komunikovat s občany otevřeně, naslouchat jejich názorům a pracovat v jejich zájmu, je nepodstatné, zda tito mají možnost komunikovat s radnicí i elektronicky. K čemu je možnost přenášet různá jednání (nejen schůze zastupitelstva) živě na internetu a shlédnout je i ze záznamu, když starosta prohlásí, že pořizování obrazového záznamu je drahé, a proto budou přenášeny jen řádné schůze ZMČ? Přitom se logicky nabízí možnost umisťovat na web např. i záznamy mimořádných schůzí ZMČ nebo třeba videa z prezentací, např. o lesoparku, stavebních projektech či parkování. Ne všichni mohou být ve všední den v 17h přítomni osobně. K čemu je provozován facebookový profil Naše Letňany, když je tvrdě cenzurován a o tom, jaké příspěvky se na něm zobrazí, rozhoduje jeden či dva lidé? Z pohledu zastupitele považuji za nesprávné již to, že zápisy ze schůzí Rady MČ jsou ostatním zastupitelům mailem rozesílány s několikatýdenním zpožděním. Zmiňovat tu kratičké „fungování“ nového webu a kvalitu z něj získaných informací snad ani není třeba. Snaha nynější koalice o elektronickou komunikaci mezi MČ a občany na mě působí dojmem navrch huj a vespod fuj.