Fórum zastupitelů - únorové LL

01. 02. 2015

Jaký je Váš názor na pořádek v Letňanech?

Dovolte mi nejprve touto cestou poděkovat za hlasy, které jsme obdrželi v komunálních volbách na podzim loňského roku. Jeden získaný mandát pro Svobodné nás zavazuje k odpovědné práci pro Letňany. K té nám pomáhá ustavení společného pětičlenného zastupitelského klubu s hnutím Pro Prahu.

A nyní k položené otázce: Udržování pořádku na pozemcích městské části a kontrola údržby ostatními majiteli pozemků na území Letňan má být a je jednou ze základních služeb občanovi. A to službou celoroční. Každé roční období má z tohoto pohledu svá specifika. Udržování pořádku v Letňanech „leží na bedrech“ především technické čety odboru HSI. Úroveň údržby je na vysoké úrovni, přesto jsou úředníci nuceni svou práci stále zlepšovat. Např. výběr zahradnické firmy pro údržbu zeleně s hlavním kritériem cenou není správnou cestou.

S veřejným pořádkem v Letňanech souvisí také bezpečnost, Letňanům by určitě svědčilo více strážníků přímo v ulicích.

Pořádek a čistota v Letňanech však závisí z velké části také na každém z nás. Od banálního odhazování odpadků, přes odkládání odpadu vedle sběrných kontejnerů, až po úklid psích exkrementů. Jsme pro zrušení poplatku za psa, protože jej považujeme za nespravedlivou sankci občanům za vlastnictví psa.