Fórum zastupitelů - říjnové LL 2016

17. 10. 2016

Jaký je váš názor na chystanou (nebo již uskutečňovanou) inkluzi ve školství?

Můj názor na toto téma svírá obava. Oprávněná obava nad tím, kam takový systém českého školství naše děti přivede. Inkluze znamená zahrnutí do jednoho celku. Děti však nejsou stejné! Ať chceme či nikoliv, vždy budou existovat žáci podprůměrní, průměrní a nadprůměrní. V praxi to znamená, že stejnou třídu mohou navštěvovat různě zdatné děti. Těm méně zdatným nebo nějakým způsobem hendikepovaným žákům bude pomáhat přítomný asistent pedagoga. Taková situace nejen zvýší nároky na běžného učitele, ale ve svém důsledku povede k tomu, že se kantor nebude moci adekvátně věnovat ani jedné z těchto skupin žáků. Děti s lepšími studijními výsledky se budou cítit brzděny těmi pomalejšími. Ti zase ztratí možnost být nejlepšími ve své skupině, jak tomu může být ve speciálních školách, a tím také ztratí motivaci. Jak jsme měli ve volebním programu pro komunální volby 2014, jsem pro zavedení různorodosti v zaměření a v obtížnosti základních škol. Tak, aby si rodiče mohli svobodně vybrat a měli právo rozhodovat o výchově a vzdělání svých dětí.