Fórum zastupitelů - prosincové LL 2016

19. 12. 2016

Domníváte se, že je v Letňanech dostatek praktických lékařů, stomatologů a pediatrů?

Ve svém sloupku zastupitele se tentokrát nebudu držet tématu. Na 3. listopadu tohoto roku svolal starosta mimořádnou schůzi Zastupitelstva MČ Praha 18, a to na základě žádosti sedmi opozičních zastupitelů, včetně mé. K té žádosti nás vedla snaha o projednání dvou bodů. První se týkal rozvoje lesoparku a jeho infrastruktury, druhý zřízení Výboru zastupitelstva MČ Praha 18 pro životní prostředí a dopravu. K udivení přítomných informoval hned zkraje schůze starosta o tom, že si nechal od grafologů posoudit pravost podpisů na žádosti o svolání schůze. A že některé podpisy nejsou dotyčných podepsaných osob. Všech sedm zastupitelů a zastupitelek prohlásilo, že podpis je „pravý“ a žádalo omluvu, která však od starosty nepřišla. Netušil jsem, že na schůzi ZMČ zažiji něco tak trapného a nedůstojného. Opravdu má starosta čas věnovat se vymýšlení špinavých příběhů? A tak zatímco jsou zde pro toto Fórum navrhována témata, jejichž řešení není nutně v kompetenci městské části, v zákulisí starosta (a někteří další z koalice?) stále politikaří! A podle všech doposud známých indicií se politikařilo i v době komunální kampaně, stačí sledovat příslušnou kauzu u soudu.