Fórum zastupitelů - prosincové LL

30. 11. 2015

Jaké služby v rámci občanské vybavenosti vám chybí v Letňanech?

Zajištění občanské vybavenosti (OV) považuji za výraznou úlohu vedení MČ. K OV se řadí například školy, ordinace lékařů, lékárny, obchody, knihovny, domy s pečovatelskou službou, pošty, kulturní sály či třeba parkovací domy. OV je vše, co potřebujeme v místě svého bydliště ke spokojenému životu.Letňany mají svým občanům mnoho co nabídnout. Přestože zde čile probíhá bytová výstavba a počet obyvatel roste, OV je na velmi dobré úrovni. Vždy je však co zlepšovat! Absence kulturního sálu je již letňanskou stálicí, jejímž řešením rozhodně není právě vznikající sálek v Třinecké. Problémem (nejen letňanského sídliště) je parkování. Mnohde se řeší parkovacími domy, často systémem ppp projektu (spolupráce veřejného a soukromého sektoru). V Letňanech jsme však zamířili jiným směrem. Např. původní projekt garážového domu při Tupolevově ulici obsahoval 63 bytů a 234 parkovacích stání, starostou Ivanem Kabickým předložený návrh zastupitelstvu 15. 10. 2015 počítá se 130 byty a 160 parkovacími stáními. Tudíž přínos dopravě v klidu nulový, 287 občanů podalo na ÚMČ petici proti stavbě. Prodej obecního pozemku pro tuto stavbu provázejí i jiné podivné okolnosti, považuji jej za nevýhodný pro Letňany.