Fórum zastupitelů - listopadové LL 2017

10. 11. 2017

Volné téma - každý zastupitel píše podle svého uvážení

Na kraj loňského listopadu svolal starosta na žádost sedmi zastupitelů mimořádnou schůzi ZMČ Praha 18. V úvodu sdělil, že si nechal udělat grafologický test podpisů na žádosti. A že některé nejsou dotyčných podepsaných osob. Všichni podepsaní uznali podpisy za své a žádali omluvu. Dodnes (už je to rok!) starosta Kabický nevysvětlil, na co přišel při své vskutku detektivní činnosti. A omluvy jsme se také nedočkali. Čeho jsem se však já se svými „Svobodnými“ kolegy dočkal, je další arogantní chování pana starosty a též i pana zástupce. Přišli jsme na Pivobraní a rozdávali jsme vám zdarma plastové kelímky, které lze pohodlně a opakovaně používat na pivo nebo limonádu. Za to jsme vás žádali o podpis petice za snížení byrokracie a moci politiků. Oba zmínění radní nás slovně napadali a požadovali okamžité sklizení petičního stolku. Přivolali i policii, která neshledala na našem konání nic protizákonného. Naopak udělila panu zástupci pokutu za parkování na přechodu pro chodce. Letňanské kulturní akce jsou pořádané z vašich daní, proto žádný politik nemá právo na takové povýšené chování. A od vás občanů jsme slyšeli slova podpory, za která děkujeme. Čeho všeho se v Letňanech ještě dočkáme?