Fórum zastupitelů - lednové LL

01. 02. 2016

Začíná nový rok, co od něj v rámci Letňan očekáváte?

Vážení čtenáři Letňanských listů, vážení občané Letňan. V právě začínajícím novém roce Vám přeji hodně zdraví, spokojenosti, štěstí, splněných přání a také trpělivosti. A to především trpělivosti se „svými“ zástupci, které jste si na podzim 2014 zvolili do vedení městské části. Od nového roku očekávám, že se změní především přístup samosprávy k občanům, jejich názorům je nutné naslouchat! Občan je ten, který je zastupován a který rozhoduje o tom, kým je zastupován. Především lituji, že nemáme zavedené lidové veto, neboť jej považuji za základ přímé demokracie. Zvolení zastupitelé musí být schopni své rozhodování o záležitostech Letňan obhájit před veřejností. Pokud mají občané pocit, že Zastupitelstvo odhlasovalo něco, s čím občané nesouhlasí, mohou iniciovat lidové hlasování proti tomuto rozhodnutí. Svobodní toto lidové veto mají ve svém politickém programu. Dále od nového roku očekávám uklidnění situace v ZŠ a MŠ gen. Fr. Fajtla. Aby s volbou nového ředitele (nové ředitelky) došlo k navázání na dřívější výborné jméno školy. Děti navštěvující tuto školu a jejich rodiče si to zaslouží. Více se mi do vymezeného prostoru nepodařilo vtěsnat. Sledujte facebook.com/svobodnivletnanech.