Fórum zastupitelů - květnové LL 2017

10. 05. 2017

Jaká je Vaše představa o způsobu stavebního rozvoje v areálu bývalé AVIE?

Podle mého názoru je klíčové, zda představa vlastníka pozemků pod současným areálem Avia vhodně využívá daného území nejen v rámci územním plánem navrženého a povoleného využití předmětných pozemků, nýbrž i zda plánovaná výstavba navazuje na okolní zástavbu, zda počítá s prostorem pro občanskou vybavenost, zda je řešena doprava v klidu, zda nedojde k nežádoucímu zahuštění automobilové dopravy v okolí a bude zajištěna dopravní obslužnost dané lokality, zda MHD kapacitně zvládne obsloužit další letňanské rezidenty, atp. V našem pětičlenném zastupitelském klubu jsme novou zástavbu v areálu Avia diskutovali, koncem února letošního roku jsme na Magistrátu Hl. m. Prahy uplatnili připomínky k vyhodnocení vlivů u celoměstsky významné změny územního plánu ohledně tohoto areálu. V připomínkách například navrhujeme funkční uspořádání jednotlivých ploch, procentní zastoupení navrhovaných funkčních využití, požadujeme dokončení Pražského okruhu do Suchdola, atd. A nějaký konkrétní návrh? Prosazujeme v areálu Avie stanici metra, v návaznosti na železnici v Čakovicích.

Závěrem chci poblahopřát hasičům z Letňan za organizaci a hasičům z Brandýsa nad Labem za vítězství v tradičním Letňanském železňáku.