Fórum zastupitelů - květnové LL

01. 05. 2015

Omlouvám se všem čtenářům, že se pro tentokrát tak úplně nebudu držet nastoleného tématu, to jest kultury a sportu v Letňanech.

I když ne tak docela. Přitom bych mohl psát třeba o tom, jak jsem vymyslel oslavu dětského dne LETŇANY nejen DĚTEM. Nebo třeba o tom, jak bývalý starosta Lněnička zorganizoval letňanské Pivobraní. Myslím si, že pomyslná laťka takové kultury je v Letňanech nastavena vysoko. Mnohem palčivěji však cítím absenci kultury politické. Já osobně od začátku své politické angažovanosti beru politiku víceméně jako sportovní disciplínu. Jsem od malička soutěživý a srovnání s ostatními při dodržování pravidel hry mě v životě posouvá dále. Mezi politická pravidla hry v Letňanech však po hříchu nepatří úcta k jinému názoru, dodržování dohodnutého a leckdy i naslouchání občanům. Téma samo pro sebe je změna politického dresu. Jsem hrdý na způsob, kterým jsem dal vloni najevo svůj nesouhlas se svým setrváním a praktikami v letňanské ODS, tzn. před volbami, voliči nechť rozhodnou! Odejít po volbách považuji za zbabělé zneužití nejen spolukandidátů, nýbrž především za oklamání voličů. Ne každá laťka je v Letňanech nastavena vysoko.