Fórum zastupitelů - dubnové LL 2017

10. 04. 2017

Mělo by hlavní město Praha podporovat výstavbu startovacích malometrážních bytů?

Nemělo. Jsem názoru, že obec (ani Praha, ani MČ) se vůbec nemá zabývat provozováním nájemného bydlení. Taková činnost je podnikáním. V tomto případě za peníze daňových poplatníků. Je moderní ji omlouvat tím, že se přeci jedná o sociální byty nebo o startovací byty pro mladé. Od toho tu obec nemá být! Úkoly obce jsou především budování infrastruktury, veřejné vybavenosti, zajištění čistoty a pořádku, nebo třeba bezpečnosti. Nabídkou obecních startovacích bytů dochází k deformaci tržního prostředí, neboť tyto byty jsou nabízeny za dotovanou cenu. Pokud kdokoliv (ne jen mladí) „nedosáhne“ z finančních důvodů v dané lokalitě na konkrétní byt, pak musí bydlení řešit pořízením menšího bytu nebo bytu v méně atraktivní lokalitě. Podle mě není možné za peníze vybrané z daní pořizovat byty, které pak obec nabídne k nájmu nějaké vybrané skupině osob. I tentokrát končím svůj příspěvek mimo téma. Vedení letňanské radnice v čele s panem Ivanem Kabickým dalo opět veřejně najevo své pohrdání občany i kolegy zastupiteli. Svolání mimořádné schůze ZMČ na (pro MČ Praha 18) nestandartní termín (všední den od 11h) je dalším nedůstojným střípkem do mozaiky jménem Komunální politika v Letňanech.