Fórum zastupitelů - dubnové LL 2016

06. 04. 2016

Jaký je Váš názor na další rozvoj lesoparku?

Předně je třeba zdůraznit, že lesopark je magistrátní. Jeho původním cílem bylo vedle vytvoření klidové zóny pro obyvatele severní Prahy též částečné zklidnění prodloužené Veselské ulice. Trasování této komunikace od Avie směrem z Letňan se však stalo terčem kritiky ne mála obyvatel Letňan, kterým se nelíbilo, že rozpůlí klidný lesopark. Vznikly postupně tři varianty, z nichž ta původní, dělící lesopark na dvě části, je podle mého názoru ta nejvhodnější, když odhlédneme od ceny díla, neboť je, bohužel, variantou nejdražší. Počítala se svedením Veselské do tubusu pod zem a se zachováním celistvého letňanského lesoparku. Druhá varianta umísťuje protaženou Veselskou mezi lesopark a Kbely a činí překážku dalšímu rozvoji lesoparku severním směrem, třetí ji vede mezi Letňany a lesoparkem, okolo betonárky, s napojením na Toužimskou. Tato (třetí) trasa má podporu vedení naší městské části (vyšel i prezentační článek v LL), a to i přesto, že klidný lesopark oddělí od Letňan. Už několikrát jsem při návštěvě Kbel postřehl, že naši sousedé nazývají toto území Kbelským lesoparkem. Vždyť z Kbel bude přístupný přímo, z Letňan přes přechod, řízený semaforem nebo realizovaný pomocí lávky.