Fórum zastupitelů - dubnové LL

01. 04. 2015

Jaký je váš názor na dopravu (obecně, případně na spoje MHD) v Letňanech?

Pod pojem doprava lze zahrnout několik oblastí: automobily, MHD, parkování, atd. Zastávám názor, že město nemá upřednostňovat jeden dopravní prostředek před druhým. Nesmyslné regulace automobilové dopravy vedly jen ke zhoršení dopravní obslužnosti Pražanů. Stejně tak modré zóny neřeší samotný problém parkování, neboť při vydání počtu parkovacích karet, který je vyšší než počet parkovacích míst, nedochází k vyřešení dopravy v klidu. Navíc karty platí jen v místě bydliště, ale Pražané se celý den nepohybují jen ve „své“ městské části, nýbrž cestují různě po Praze. A v jiné městské části už v modré zóně zaparkovat nesmějí. Parkování na obecním pozemku má být pro občany Prahy bezplatné, poplatek za parkování mají platit pouze mimopražští řidiči. V rámci MHD jsem pro vytvoření konkurenčního prostředí, neboť přispěje ke zvýšení kvality přepravy. Dopravní podnik hl. m. Prahy je finančně závislý na rozpočtu města a není tudíž motivován ke zvyšování kvality služeb. V Letňanech je podle mého názoru hlavním problémem dopravy parkování návštěvníků PVA ve vnitřních Letňanech během výstav a podobných akcí. Jako naopak pozitivní vnímám zavedení „koloběžky“, jak někteří Letňanští nazývají linku 295.