Fórum zastupitelů - červnové LL 2017

10. 06. 2017

Chápete Letňanské listy jako médium pro občany Prahy 18, nebo prostředek k politické prezentaci?

Letňanské listy (LL) chápu jako médium pro občany, kde politická prezentace je jeho přirozenou součástí. Tato prezentace spočívá v možnosti zastupitele zveřejňovat v radničním periodiku své názory na život v městské části. V Letňanech je pravidlem Diskusní fórum pro příspěvky zastupitelů o 1 200 znacích s navrženým společným tématem, kterého se zastupitel nemusí držet. Občan tak blíže pozná zvolené zastupitele a posoudí, čí názory mu jsou blízké. A naopak: z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zpětná vazba od občanů na mé příspěvky funguje. O některých zastupitelích ledacos vypovídá i to, že této možnosti nevyužívají. Za chybu, ba přímo za porušení zákona, považuji to, že příspěvek v jednom vydání LL může otisknout za subjekt zvolený do ZMČ jen jeden jeho zastupitel. Politickou prezentaci v podobě příspěvku do Diskusního fóra však nelze zaměňovat s politikařením a se zneužíváním Letňanských listů, ke kterému nezřídka dochází. Někteří koaliční zastupitelé používají LL k útokům na politické oponenty, a to v článcích, které souhrnem několikanásobně překračují limit 1 200 znaků na zastupitele.

Závěrem mi dovolte popřát vám klidnou a pohodovou letní dovolenou s těmi, které máte rádi.