Fórum zastupitelů - červnové LL 2016

05. 06. 2016

Domníváte se, že jsou investice do vybavení letňanských škol dostatečné?

Investice do vzdělání je tou nejlepší možnou investicí. Z tohoto pohledu nejspíš žádná výše investic do vybavení nebude moci být brána za dostatečnou. Za vybavení školy je zodpovědný ředitel, vybavenost je však jasnou vizitkou zřizovatele školy, městské části. Nedávný průzkum mé kolegyně ze zastupitelského klubu Mgr. Kateřiny Tůmové však odhalil nepříjemnou a smutnou pravdu o stavu vybavenosti letňanských ZŠ. Vybavení škol je nevyrovnané, jsou velké rozdíly mezi jednotlivými ZŠ. Přitom jde o dnes již běžné spotřební věci, jako jsou např. tiskárny, osobní počítače, skenery, a podobně. A nelze argumentovat jen využitím pro žáky, nýbrž má-li být výuka moderní a účinná, musí pro kvalitní přípravu výuky disponovat příslušným vybavením i každý z učitelů. Z mého pohledu však chybí letňanským ZŠ i jasná profilace. Aby si rodiče (potažmo děti) mohli vybrat školu podle zaměření. Místo toho je dětem škola přiřazena podle spádové oblasti, prakticky bez možnosti výběru. Takový systém upírá rodičům právo rozhodovat o výchově svých dětí a brání nadaným jedincům rozvíjet svůj individuální talent. Danému zaměření pak musí odpovídat vybavenost školy, z čehož pak následně vyplývá nutná výše investic.