Fórum zastupitelů - červencové LL 2017

15. 07. 2017

Vadí vám, že je v Letňanech kasino?

V příspěvku, který píši před červnovou schůzí ZMČ, se nebudu držet tématu. Na programu schůze je mmj. „Smlouva o veřejné podpoře Letňany Lagoon, s.r.o.“. Zastupitelé obdrželi dopis od p. Mikysky - jednatele Aquacentra Letňany Lagoon s.r.o. (nájemce) a současně spoluvlastníka firmy MS Consult Sport s.r.o. (od října 2016 vlastník bazénu). V dopise jsme se dozvěděli, že provoz bazénu je ohrožen. Náklady na provoz jsou vysoké a bazény jsou všude v Evropě dotované. Nový majitel bazénu jej chce zachovat pro školní účely, pro výuku plavání dětí, nechce komerční sport. Proto žádá MČ P18 o každoroční smluvně zajištěnou dotaci 1,000.000,- Kč. O dotaci žádá po ukončení spolupráce s Tesco Stores ČR, a.s., odkud měl ročně cca 3,000.000,- Kč. Nájemce bazénu získal letos dotaci pro sport od MHMP 1.800.000,- Kč, dotaci od MČ P18 v řádném řízení nedostal, žádal ve špatném programu. Finanční podporu z veřejných peněz (MHMP a MČ P18) bych poskytl jen v rámci protiplnění školního plavání. Při roční návštěvnosti 30 000 školních vstupů a 70,- Kč za vstup se jedná o 2,100.000,- Kč. Záleží též na tom, zda se do bazénu nedostaly veřejné peníze z dalších zdrojů a zda školní plavání nehradila MČ jako zřizovatel škol zvlášť.