Fórum zastupitelů - červencové LL

17. 06. 2015

Jaký je váš názor na existenci organizací zřizovaných obcí, jako např. Zařízení školního stravování nebo LSK?

Zařízení školního stravování je příspěvková organizace, která vznikla z rozhodnutí ZMČ sloučením tří školních kuchyní a jídelen v jeden celek. A přestože její činnost provázejí problémy zaviněné špatným vedením, vnímám i její přínosy. Tím největším je oddělení těchto jídelen od chodu škol. Učitelé jsou od toho, aby učili naše děti, ředitel školy má vytvářet učitelům (a učitelkám) patřičné prostředí a podmínky pro výuku. Odloučením stravování od chodu školy se navodil stav, kdy ředitel řeší „jen“ záležitosti výuky. A to je dobře. Taková příspěvková organizace má svoje opodstatnění a Letňanská sportovně kulturní, s.r.o. je v úplně jiné pozici. LSK vznikla také rozhodnutím ZMČ, i její činnost provázejí problémy zaviněné diletantským vedením, ale tím podobnost těchto organizací končí. LSK je typickým příkladem podnikání městské části, podnikáním s penězi letňanských občanů. Městské části tu nejsou od toho, aby podnikaly! Výsledkem paradoxně je, že místo peněz směřujících do sportu dětí a mládeže (především), tyto peníze odcházejí z peněženek rodičů malých sportovců na účet LSK. A to přitom nevím o žádné významné sportovní akci pro letňanské obyvatele, kterou LSK uspořádala.