Fórum zastupitelů - březnové LL 2016

10. 03. 2016

Pro březnové vydání nebylo redakční radou stanoveno společné téma příspěvků zastupitelů.

Bezpečnost, pořádek, kultura, sport, příspěvkové organizace, doprava, parkování, občanská vybavenost, zemědělství, to všechno již bylo okrajově či do hloubky probíráno ve sloupcích zastupitelů. Tento měsíc bych se rád vyjádřil k výstavbě v Letňanech. Je třeba rozlišovat komerční (například sportovní) výstavbu a rozšiřování bytového fondu v Letňanech. Zatímco novostavby jako Surf Arena či větrný tunel Skydive Arena rozšiřují nabídku sportovních aktivit (mmch. městská část se nepodílela na jejich výstavbě, proto chlubit se není na místě), pak bytová výstavba je to, čemu by vedení městské části mělo věnovat pozornost. A říkat jednoznačné ne zahušťování výstavby uvnitř Letňan (samozřejmě s ohledem na Územní plán a s respektováním osobního vlastnictví), na pozemcích ve vlastnictví obce bez výjimky. A tam, kde výstavba povolena je, dbát na to, aby nechyběla infrastruktura a ostatní nutná občanská vybavenost. Nejde totiž jen o příspěvek developera do fondu výstavby, nýbrž i o to, aby byl příspěvek použit pro účel, pro který byl developerem poskytnut.