Fórum zastupitelů - březnové LL 2017

07. 03. 2017

Domníváte se, že přímé přenosy z jednání ZMČ zvýšily zapojení občanů a politickou kulturu?

Přímé přenosy z jednání ZMČ Praha 18 byly zavedeny poměrně nedávno. Nákupem audio a video techniky městská část umožnila sledovat schůze ZMČ i těm občanům, kterým třeba pracovní (či jiné) důvody neumožňují osobní účast. To je hlavní přínos přenosů. Je to další služba občanům: Sledovat přímý přenos na internetu nebo shlédnout uložený záznam. Mylným je názor, že přenosy mají za úkol zapojit občany do politického života MČ, či dokonce zvýšit úroveň politické kultury. Každý občan Letňan, který chce aktivně vystupovat se svými názory a chce se podílet na správě naší MČ, tuto možnost má. Ovšem ta je podmíněna právě investicí v podobě času. Pohříchu však technika není využívána všude, kde by mohla. Např. při pořizování záznamů z pořádaných prezentací (parkování, lesopark, atp.). Video se nepoužilo ani v případě mimořádně svolané schůze ZMČ. Protože ji nechala svolat opoziční sedmička zastupitelů? Jak je vidět, politickou kulturu přenosy opravdu nezvyšují. Závěrem chci vyslovit rázný nesouhlas s výběrem letošních termínů plesu a masopustu! Kulturní akce musí být pořádány pro letňanské obyvatele, jejich konání během jarních prázdnin je krajně nevhodné! Návštěvnost tomu, bohužel, odpovídala!