Aktuálně

Fórum zastupitelů - lednové LL 2018

Začal poslední rok vašeho řádného mandátu v Zastupitelstvu MČ Praha 18. Co byste rádi ještě projednali nebo prosadili?

09. 01. 2018

Fórum zastupitelů - prosincové LL 2017

Jaký je váš názor na výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

09. 12. 2017

Fórum zastupitelů - listopadové LL 2017

Volné téma - každý zastupitel píše podle svého uvážení

09. 11. 2017

Fórum zastupitelů - říjnové LL 2017

Jaký je váš názor na zákaz kouření v restauracích?

09. 10. 2017

Fórum zastupitelů - záříjové LL 2017

Splnila – podle vašeho názoru – rezidenční vjezdová karta účel, pro který byla vydána, tedy ochranu občanů MČ Praha 18 a jejich majetku v době konání koncertů na Letišti Letňany?

10. 09. 2017

Fórum zastupitelů - červencové LL 2017

Vadí vám, že je v Letňanech kasino?

14. 07. 2017

Fórum zastupitelů - červnové LL 2017

Chápete Letňanské listy jako médium pro občany Prahy 18, nebo prostředek k politické prezentaci?

09. 06. 2017

Fórum zastupitelů - květnové LL 2017

Jaká je Vaše představa o způsobu stavebního rozvoje v areálu bývalé AVIE?

09. 05. 2017

Fórum zastupitelů - dubnové LL 2017

Mělo by hlavní město Praha podporovat výstavbu startovacích malometrážních bytů?

09. 04. 2017

Fórum zastupitelů - březnové LL 2017

Domníváte se, že přímé přenosy z jednání ZMČ zvýšily zapojení občanů a politickou kulturu?

06. 03. 2017

Fórum zastupitelů - únorové LL 2017

Zajímáte se o stav a možnosti elektronické komunikace s ÚMČ Praha 18 a podporujete ji?

03. 02. 2017

Fórum zastupitelů - lednové LL 2017

Stará se letňanská rada o městskou část a potřeby občanů řádně?

08. 01. 2017

Fórum zastupitelů - prosincové LL 2016

Domníváte se, že je v Letňanech dostatek praktických lékařů, stomatologů a pediatrů?

18. 12. 2016

Fórum zastupitelů - listopadové LL 2016

Jaký je Váš názor na rozšíření aktivit v lesoparku?

25. 10. 2016

Fórum zastupitelů - říjnové LL 2016

Jaký je váš názor na chystanou (nebo již uskutečňovanou) inkluzi ve školství?

16. 10. 2016

Fórum zastupitelů - záříjové LL 2016

Domníváte se, že je grantová (dotační) politika MČ Praha 18 v oblasti kultury, sportu a sociální péče dobře nastavená?

14. 09. 2016

Fórum zastupitelů - červencové LL 2016

Jaký je váš názor na případné vydání celoroční rezidenční karty?

03. 08. 2016

Fórum zastupitelů - červnové LL 2016

Domníváte se, že jsou investice do vybavení letňanských škol dostatečné?

04. 06. 2016

Facebookový profil Svobodní v Letňanech

Sledujte nás na facebooku :-)

04. 06. 2016

Fórum zastupitelů - květnové LL 2016

Jaký je váš názor na konání koncertů a dalších akcí pro veřejnost v areálu Letiště Letňany?

04. 05. 2016

Fórum zastupitelů - dubnové LL 2016

Jaký je Váš názor na další rozvoj lesoparku?

05. 04. 2016

Fórum zastupitelů - březnové LL 2016

Pro březnové vydání nebylo redakční radou stanoveno společné téma příspěvků zastupitelů.

09. 03. 2016

Fórum zastupitelů - únorové LL 2016

Jaký je váš názor na – na podzim tolik diskutovaný – návrh občanů Ládví na přesun konečné stanice dálkových autobusů z Ládví ke stanici metra =C= Letňany?

01. 02. 2016

Fórum zastupitelů - lednové LL

Začíná nový rok, co od něj v rámci Letňan očekáváte?

31. 01. 2016

Fórum zastupitelů - prosincové LL

Jaké služby v rámci občanské vybavenosti vám chybí v Letňanech?

30. 11. 2015

Arogance letňanského výkonu veřejné funkce

Podzimní schůze Zastupitelstva MČ Praha 18 – a byly celkem tři – jasně ukázaly v plné nahotě, kdo a jak spravuje Letňany. Nebo, lépe řečeno, kdo vládne Letňanům.

30. 11. 2015

Fórum zastupitelů - listopadové LL

Fotbalová asociace ČR v čele s jejím předsedou Miroslavem Peltou má v úmyslu postavit národní stadion pro 30 – 40 tisíc diváků na území Letňan. Jaký na to máte názor?

 

02. 11. 2015

Fórum zastupitelů - říjnové LL

Jaký je váš názor na to, že od nového roku bude významně omezen volný pohyb psů?

01. 10. 2015

Fórum zastupitelů - zářijové LL

Co říkáte tomu, že Letňany obepínají lány polí, kde se pěstuje jen řepka na biopaliva?

01. 10. 2015

Fórum zastupitelů - červencové LL

Jaký je váš názor na existenci organizací zřizovaných obcí, jako např. Zařízení školního stravování nebo LSK?

16. 06. 2015

Fórum zastupitelů - červnové LL

Než se dostanu k aktuálně položené otázce, nejprve se zastavím u jedné společenské a milé povinnosti :-)

31. 05. 2015

Fórum zastupitelů - květnové LL

Omlouvám se všem čtenářům, že se pro tentokrát tak úplně nebudu držet nastoleného tématu, to jest kultury a sportu v Letňanech.

30. 04. 2015

Fórum zastupitelů - dubnové LL

Jaký je váš názor na dopravu (obecně, případně na spoje MHD) v Letňanech?

31. 03. 2015

Fórum zastupitelů - březnové LL

Jaký je Váš názor na bezpečnost v Letňanech?

28. 02. 2015

Fórum zastupitelů - únorové LL

Jaký je Váš názor na pořádek v Letňanech?

Dovolte mi nejprve touto cestou poděkovat za hlasy, které jsme obdrželi v komunálních volbách na podzim loňského roku. Jeden získaný mandát pro Svobodné nás zavazuje k odpovědné práci pro Letňany. K té nám pomáhá ustavení společného pětičlenného zastupitelského klubu s hnutím Pro Prahu.

31. 01. 2015

Prohlášení Ing.Martina Halamy

Už od chvíle, kdy jsem začal tvořit kandidátní listinu Strany svobodných občanů pro komunální volby v Letňanech, jsem věděl, že musím napsat těchto pár řádků o tom, co mě k tomu vedlo a přivedlo.

11. 09. 2014

Podrobnější program 2014 - 2018

Pro ty, kteří se chtějí dozvědět více, tu máme podrobnější program po jednotlivých  bodech bez důležitosti pořadí:

08. 09. 2014